Coatingtechnologie essentieel in olie en gas

Coating technology essential in Oil and Gas - Zenova

Corrosie is een van de grootste problemen waarmee olie- en gasbedrijven worden geconfronteerd, aangezien hun pijpleidingen, opslagtanks en olieplatforms worden blootgesteld aan de zwaarste klimatologische omstandigheden ter wereld. En corrosie brengt allerlei problemen met zich mee, van efficiëntieverliezen tot de meest voor de hand liggende catastrofe: olielozingen. De strenge eisen van de […]