FX-blussers - Gebruiksaanwijzing

De Zenova FX 6L en 9L blussers voldoen aan de eisen van de EU Drukrichtlijn 2014/68/EU en de omzetting daarvan in nationaal recht. 

Lees en volg onderstaande informatie met betrekking tot het veilig bedienen van de blussers.

Instructies voor het gebruik van draagbare brandblussers

1. Productbeschrijving

De blusser is vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de standaardreeks EN 3 en is bedoeld voor het blussen van kleine branden door zowel professioneel personeel als iedere getrainde gebruiker. Het type blusser, het type brand dat geblust moet worden en de naam van het blusmiddel staan vermeld op het etiket.

2. Gebruiksaanwijzing

Gebruik de blusser rechtopstaand, waarbij u het spuitmondstuk op de basis van de brand richt. Blus vanaf een afstand van 1 tot 2 m van de brand. De activeringsmethode wordt aangegeven in de vorm van pictogrammen op het blusserlabel.

3. Technische gegevens

Elke blusser is gelabeld met gebruikersinformatie over: 

 • Type en omvang van de gebluste branden; 
 • Hoeveelheid en soort blusmiddel; 
 • Bedrijfs- (en opslag-) temperatuurbereik; 
 • Nominale werkdruk bij 20°C of; 
 • Massa draaggas opgeslagen in de blusser of in de lading (bijv. CO₂).

De aangegeven waarden moeten strikt in acht worden genomen. In geen geval mogen de waarden in de praktijk hoger of lager zijn dan aangegeven op het etiket. Blusapparaten die niet aan deze eisen voldoen, moeten ter reparatie worden geretourneerd.

4. Algemene veiligheidsinformatie

 • Het is een kwestie van prioriteit om te voldoen aan de nationale regelgeving inzake de omgang met brandblussers. 
 • Het gebruik dient in overeenstemming te zijn met het beoogde gebruik zoals beschreven door de pictogrammen op het etiket. 
 • Richt het blusmiddel niet rechtstreeks op personen. Houd bij het blussen van brandende personen een minimale afstand van 1 m aan. 
 • Plaats de brandblusser buiten bereik van kinderen. 
 • De bluscilinder mag onder druk staan, stel de blusser niet bloot aan krachten van buitenaf. 
 • Er zijn geen wijzigingen door lassen of solderen toegestaan, beschadigde cilinders en cilinders met zichtbare corrosie kunnen niet worden gerepareerd. 
 • Stel de blussers niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen of aan schadelijke chemische en atmosferische invloeden. De CO₂-kleppen zijn vervangen door zekeringen die zijn gestroomlijnd voordat de druk werd verbeterd. 
 • Het wordt aanbevolen om brandblussers in geschikte beugels te monteren. Bij motorvoertuigen is het absoluut noodzakelijk om speciale houders, ontworpen door de fabrikant, te bevestigen en te voorkomen dat de brandblusser eruit valt. 
 • Houd de blusser schoon, gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik voor doorlopend onderhoud een vochtige doek. 
 • Reparatie van blussers en de buitenbedrijfstelling ervan mogen alleen worden uitgevoerd in erkende servicecentra.

5. Levensduur

De gevarenbeoordeling en het in aanmerking nemen van de bedrijfsomstandigheden vereisen dat de gebruiker de levensduur van de apparatuur op individuele basis bepaalt. Daarnaast worden de volgende onderhoudswerkzaamheden aanbevolen als onderdeel van het toezicht op de drukapparatuur: 

 • jaarlijks extern onderzoek van de blusser; 
 • minimaal elke 5 jaar – interne visuele inspectie van de tank, blusmiddel, schroefdraadaansluitingen en klep. 

Inspectie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een door de fabrikant geautoriseerde servicewerkplaats. 

In geval van twijfel moeten tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale regelgeving. 

In geval van defecten die in de servicehandleidingen als onaanvaardbaar worden aangemerkt, moeten de cilinders (blussers) worden gesloopt.

nl_NLDutch