ASTM C1371, ASTM C1549, ASTM E1980 Testowanie dla Zenova IP

ASTM C1371, ASTM C1549, ASTM E1980 Testowanie dla Zenova IP

Przegląd

Współczynnikowi odbicia światła słonecznego od powierzchni zabudowanych poświęca się coraz więcej uwagi ze względu na jego wpływ na letnie ogrzewanie budynków i obszarów metropolitalnych, a także wynikające z tego implikacje na zapotrzebowanie na energię do klimatyzacji i szczytowe obciążenie sieci elektrycznej. Aby zmierzyć współczynnik odbicia światła słonecznego w laboratorium lub w terenie, dostępnych jest wiele standardowych metod testowych opartych na różnych instrumentach i procedurach. Celem tej metody badawczej jest dostarczenie danych dotyczących współczynnika odbicia światła słonecznego i emitancji ciepła, które są wymagane do oceny temperatur i przepływów ciepła przez powierzchnie wystawione na działanie promieniowania słonecznego.

Współczynnik odbicia światła słonecznego to stosunek energii słonecznej padającej na powierzchnię do ilości odbitej. Jest mierzony w skali od 0 (brak odblasku) do 1: (100 procent odblasku). Ogólnie rzecz biorąc, materiały, które wydają się jasne, mają wysoki współczynnik odbicia światła słonecznego, a te, które wydają się ciemne, mają niski współczynnik odbicia światła słonecznego. 

Emisja ciepła lub emisyjność jest definiowana jako zdolność ciała do uwalniania ciepła. Emisyjność jest miarą zdolności powierzchni do uwalniania/emitowania pochłoniętego ciepła i przywracania jej pierwotnej temperatury. Emisyjność jest mierzona w skali od 0 do 1, gdzie 1 oznacza najbardziej efektywnie emisyjną substancję. Innymi słowy, im większa liczba, tym lepsze będzie chłodzenie.

Po połączeniu współczynnika odbicia światła słonecznego i emitancji ciepła można określić wskaźnik odbicia światła słonecznego (SRI). SRI to pomiar współczynnika odbicia światła słonecznego i emisyjności materiału, który można wykorzystać do przewidywania, jak gorący się stanie, gdy zostanie na niego skierowane promieniowanie słoneczne. Im niższy SRI, tym materiał będzie gorętszy w bezpośrednim świetle słonecznym.

Opis testu

Ten test przeprowadzono na metalowych panelach pomalowanych farbą Farba termoizolacyjna Zenova IP przy grubości lakieru 0,78mm.

Wyniki testu

W teście tym stwierdzono, że średnio farba termoizolacyjna Zenova IP ma bardzo wysoki współczynnik odbicia światła słonecznego wynoszący 0,834, wysoką wartość emitancji ciepła wynoszącą 0,880 oraz wyjątkowo wysoki współczynnik odbicia światła słonecznego SRI (wskaźnik odbicia światła słonecznego) wynoszący 104.

Dla porównania, wiele betonów testowanych zgodnie z ASTM C1549 ma współczynnik odbicia światła słonecznego około 0,3 i SRI około 29, które nie spełniają wymagań określonych przez LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), najczęściej stosowany system oceny zielonych budynków na świecie.

Przegląd IP Zenovy

  • Farba termoizolacyjna ZENOVA IP zawiera najnowocześniejszą technologię izolacyjną w przypominającej termos ultracienkiej warstwie.
  • ZENOVA IP oszczędza energię, zwiększając poziom izolacji termicznej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Ciepło słoneczne może podnieść temperaturę w budynku o 75% do 90%.
  • ZENOVA IP została niezależnie przetestowana i zatwierdzona pod kątem odchylania, pochłaniania i rozpraszania do 75% tego ciepła, zmniejszając w ten sposób temperaturę wewnętrzną nawet o 45%!
  • Nadaje się zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego, na każdym rodzaju powierzchni.

Powiązane elementy galerii multimediów

Ta prosta demonstracja pokazuje właściwości antykondensacyjne Zenova IP, które zapobiegają rozwojowi pleśni na powierzchniach, co jest poważnym problemem w wielu domach, budynkach, pojazdach chłodniach i obszarach magazynowych.

Ta demonstracja pokazuje, jak skuteczna jest farba Zenova IP w tworzeniu bariery termicznej.

Korzystając z konwencjonalnej patelni i przenośnej kuchenki gazowej, zilustrujemy, jak skuteczna jest Zenova IP jako bariera termiczna i izolator.

Demonstracja kostki lodu na patelni Zenova IP. Patelnia powlekana a niepowlekana — zobacz różnicę.

Dowiedz się, jak oszczędzać dzięki innowacjom

pl_PLPolish