Gaśnice FX - Instrukcja obsługi

Gaśnice Zenova FX 6L i 9L spełniają wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej UE 2014/68/UE i jej transpozycji do prawa krajowego. 

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych informacji dotyczących bezpiecznej obsługi gaśnic.

Instrukcja użycia przenośnych gaśnic

1. Opis produktu

Gaśnica została wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy serii EN 3 i przeznaczona jest do gaszenia małych pożarów zarówno przez profesjonalny personel, jak i każdego przeszkolonego użytkownika. Na etykiecie podany jest rodzaj gaśnicy, rodzaj gaszonego pożaru i nazwa środka gaśniczego.

2. Sposób użycia

Gaśnicę należy używać w pozycji pionowej, kierując dyszę wylotową na podstawę ognia. Gaś z odległości 1 do 2 m od ognia. Sposób aktywacji wskazany jest w formie piktogramów na etykiecie gaśnicy.

3. Dane techniczne

Każda gaśnica jest oznaczona informacją dla użytkownika dotyczącą: 

 • Rodzaj i wielkość ugaszonych pożarów; 
 • Ilość i rodzaj środka gaśniczego; 
 • Zakres temperatur pracy (i przechowywania); 
 • Nominalne ciśnienie robocze w temperaturze 20°C lub; 
 • Masa gazu nośnego zmagazynowanego w gaśnicy lub w ładunku (np. CO₂).

Należy ściśle przestrzegać podanych wartości. W żadnym przypadku wartości w praktyce nie mogą być wyższe ani niższe od podanych na etykiecie. Gaśnice niespełniające tych wymagań należy oddać do naprawy.

4. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

 • Przestrzeganie krajowych przepisów dotyczących obchodzenia się z gaśnicami jest kwestią priorytetową. 
 • Stosowanie powinno być zgodne z przeznaczeniem opisanym na piktogramach na etykiecie. 
 • Nie kierować środka gaśniczego bezpośrednio na osoby. Podczas gaszenia płonących osób należy zachować minimalną odległość 1 m. 
 • Umieść gaśnicę poza zasięgiem dzieci. 
 • Butla z gaśnicą może znajdować się pod ciśnieniem, nie narażaj gaśnicy na działanie sił zewnętrznych. 
 • Niedozwolone są zmiany poprzez spawanie lub lutowanie, butle uszkodzone oraz butle z widoczną korozją nie podlegają naprawie. 
 • Nie wystawiać gaśnic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, a także na niekorzystne wpływy chemiczne i atmosferyczne. Zawory CO₂ zostały zastąpione bezpiecznikami, które zostały usprawnione przed poprawą ciśnienia. 
 • Zaleca się mocowanie gaśnic w odpowiednich uchwytach. W pojazdach mechanicznych bezwzględnie konieczne jest zamocowanie gaśnicy w specjalnych uchwytach zaprojektowanych przez producenta i zapobiegających wypadnięciu gaśnicy. 
 • Utrzymuj gaśnicę w czystości, nie używaj agresywnych środków czyszczących. Do bieżącej konserwacji używaj wilgotnej szmatki. 
 • Naprawę gaśnic i ich likwidację należy przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanych serwisach.

5. Żywotność

Ocena zagrożeń i uwzględnienie warunków pracy wymagają od użytkownika indywidualnego określenia żywotności sprzętu. Dodatkowo w ramach nadzoru nad urządzeniami ciśnieniowymi zalecane są następujące czynności konserwacyjne: 

 • coroczne oględziny zewnętrzne gaśnicy; 
 • nie rzadziej niż co 5 lat – oględziny wewnętrzne zbiornika, środka gaśniczego, połączeń gwintowych i zaworu. 

Przeglądy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez warsztat serwisowy autoryzowany przez producenta. 

W razie wątpliwości należy przeprowadzić badania zgodnie z przepisami krajowymi. 

W przypadku usterek określonych w instrukcjach obsługi jako niedopuszczalne, butle (gaśnice) należy poddać zezłomowaniu.

pl_PLPolish