Управління

додому > Про >

Управління

Інформація, наведена нижче, розкривається відповідно до правила 26 AIM і була оновлена 26 квітня 2024 року.

Корпоративне управління

Правління несе відповідальність перед акціонерами Компанії за ефективне корпоративне управління, і метою правління є досягнення високих стандартів корпоративного управління. Правління прийняло Кодекс корпоративного управління Цитованого альянсу компаній (Кодекс QCA), а Заява про корпоративне управління визначає, як Група дотримується 10 принципів Кодексу QCA. Код QCA можна знайти тут.

Код торгівлі акціями

Компанія прийняла, починаючи з Допуску, код угоди з акціями для Директорів і певних працівників, який підходить для компанії, чиї акції допущені до торгів на AIM (зокрема, це стосується угод у закриті періоди відповідно до правила 21 Правила AIM для компаній). Компанія вживатиме всіх розумних заходів для забезпечення дотримання Директорами та будь-якими відповідними працівниками умов цього кодексу торгівлі акціями.

Політика протидії хабарництву та корупції

Однією з основних цінностей Zenova Group Plcs («Компанія») є дотримання відповідальної та чесної ділової практики. Компанія прагне просувати та підтримувати найвищий рівень етичних стандартів у всій своїй комерційній діяльності. Репутація Компанії у підтриманні законної ділової практики є надзвичайно важливою, і ця Політика розроблена для збереження цих цінностей. Таким чином, Zenova Group Plc дотримується політики абсолютної нетерпимості до хабарництва та корупції та зобов’язується діяти чесно та сумлінно в усіх своїх ділових операціях та відносинах, а також запроваджувати та застосовувати ефективні системи протидії хабарництву.

З Політикою протидії хабарництву та корупції можна ознайомитися тут.

Комітет з аудиту та ризиків

Комітет з аудиту та ризиків очолить Ален Готтесман, а його членами є Фіона Родфорд і Етрур. Албані, більшість з яких є незалежними невиконавчими директорами. Очікується, що комітет з аудиту та ризиків збиратиметься на офіційні засідання принаймні два рази на рік, а також за потреби. Він нестиме відповідальність за забезпечення того, щоб фінансові показники Компанії належним чином звітувалися та переглядалися, і його роль включає моніторинг цілісності фінансових звітів Компанії (включаючи річну та проміжну звітність та оголошення про результати), аналіз внутрішнього контролю та ризиків системи управління, перегляд будь-яких змін облікової політики, перегляд і моніторинг обсягу неаудиторських послуг, наданих зовнішніми аудиторами, і консультування щодо призначення зовнішніх аудиторів. Комітет з аудиту та ризиків має необмежений доступ до аудиторів Компанії.

Положення Комітету з аудиту та ризиків можна знайти тут.

Комітет з винагород

Комітет з винагород очолює Етрур Албані, а його членами є Фіона Родфорд і Ален Готтесман, більшість з яких є незалежними невиконавчими директорами. Генеральний директор і фінансовий директор будуть присутні на засіданнях комітету як спостерігачі. Очікується, що комітет із винагород збиратиметься не рідше одного разу на рік та в інший час, якщо це необхідно. Він несе відповідальність за визначення, в рамках узгодженого кола повноважень, політики Компанії щодо пакетів винагороди генерального директора Компанії, Голови та виконавчих директорів, секретаря компанії, вищого керівництва та інших членів виконавчого керівництва, як це є призначений для розгляду. Комітет із винагород також несе відповідальність за визначення (в рамках політики Компанії та за погодженням з головою правління та/або головним виконавчим директором) загального індивідуального пакету винагороди для кожного виконавчого директора, секретаря компанії та інших призначених вищих посадових осіб. керівників (включаючи бонуси, заохочувальні виплати та опціони на акції чи інші винагороди за акції). Винагорода невиконавчим директорам буде питанням голови та виконавчих директорів ради. Жодному директору чи менеджеру не буде дозволено брати участь у будь-яких обговореннях щодо власної винагороди. Крім того, комітет із винагород несе відповідальність за перегляд структури, розміру та складу (включно з навичками, знаннями та досвідом) Правління та повну увагу до планування наступності. Він також несе відповідальність за рекомендації нових призначень Раді.

З повноваженнями Комітету з винагород можна ознайомитися тут.

Номінаційна комісія

Номінаційний комітет складається з Етрура Албані та Алена Готтесмана, головою якого є Фіона Родфорд. Основні функції Комітету з призначень стосовно висунення кандидатур включають, серед іншого, розгляд планування наступності членів Ради; визначення та висунення на затвердження Правління кандидатів на заміщення вакансій у Правлінні, коли вони виникають; оцінка балансу навичок, знань і досвіду в Раді; регулярний перегляд структури, розміру та складу (включаючи навички, знання та досвід) Правління та надання рекомендацій Правлінню щодо змін; перегляд потреб у керівництві Групи, як виконавчих, так і невиконавчих, з метою забезпечення постійної здатності Групи ефективно конкурувати на ринку; а також надання рекомендацій Раді щодо повторного призначення будь-якого невиконавчого директора після закінчення визначеного терміну повноважень або виходу на пенсію.

З Положенням про номінаційний комітет можна ознайомитися тут.

Документ про вступ

ukUkrainian